Řekli a napsali o nás...

Soutěž byla a je zmiňována v různých tištěných i elektronických médiích a na internetu . Některé z článků byly iniciovány Soutěžním výborem především formou poskytnutí rozhovoru. Po ukončení jednotlivých kol a finále každého ročníku jsou vždy zveřejněny tiskové zprávy (více zde).

Řekli o soutěži

Níže jsou uvedeny citace významných osobností, garantů soutěže a zástupců spolupracujících a partnerských organizací, které zazněli na adresu soutěže nebo jednotlivých aktivit se soutěží spojených:

Naprosto unikátní projekt v prostředí ČR jak svým zaměřením, tak i nasazením realizátorů. Kybernetická bezpečnost je velmi důležité téma a obrovské budoucí nebezpečí, projekt středoškolské kyber soutěže je zaměřen na jednu z nejdůležitějších cílových skupin z hlediska zajištění kybernetické bezpečnosti. Realizace projektu byla provedena na velmi vysoké profesionální úrovni s nasazení „srdcí“ realizátorů. Velký díky a obdiv celému projektu.

Miroslav TŮMA, Ředitel Odbor Kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT Ministerstvo vnitra České republiky (2018)

Seminář (poznámka: seminář organizovaný pro nejúspěšnější finalisty soutěže v rámci letní přípravy v Praze) sklidil velmi pozitivní ohlasy ze strany účastníků. Nejkladněji byla hodnocena forma semináře a rozšíření obzorů o další nástroje, techniky a způsoby působení v kybernetickém prostoru. Zpětná vazba je pro nás zároveň i do budoucna významným indikátorem, že podobné akce má smysl připravovat," a samotné studenty hodnotil tak, že „v rámci praktického cvičení bylo možné pozorovat vysoké zapálení pro věc, dobrou týmovou spolupráci a především již vysokou odbornou připravenost účastníků letního soustředění.

Kamil TICHÝ, Zástupce ředitele, Národní centrum kybernetických operací (2018)

Velmi si ceníme, že se můžeme podílet na soutěži, která si klade za cíl oslovit mladou generaci s tématem kybernetiky a bezpečnosti. Z vlastní praxe víme, že právě tato věková skupina, která se v kyberprostoru pohybuje od útlého věku, nemá dostatek informací o rizicích spojených s využíváním informačních technologií.

Tomáš PATÁK, Tiskový mluvčí Úřad pro ochranu osobních údajů (2018)

Kyberbezpečnostní tým Masarykovy univerzity CSIRT-MU vidí velký smysl v pořádání akcí jako je Kybersoutěž . Zvyšují totiž povědomí o kyberbezpečnosti a zároveň lákají nové talenty. Na základě našich bohatých zkušeností s pořádáním výukových aktivit víme, že studenti mají o toto téma skutečný zájem a hledají cesty, jak se v této oblasti rozvíjet. Díky Kybersoutěži se mohli její finalisté zúčastnit Letní školy, kterou jsme organizovali a prakticky si vyzkoušet obranu před kyberútoky v unikátní platformě KYPO .

bezpečnostní tým Masarykovy univerzity CSIRT-MU (2018)

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti se koná od školního roku 2016/17 a v tomto roce byl úspěšně ukončen druhý ročník soutěže. Naše škola se účastní soutěže od prvního ročníku. Záměr soutěže navyšovat povědomí o kybernetické bezpečnosti u žáků středních škol zapadá plně do vzdělávací koncepce školy, která je jednou ze dvou škol v České republice, která ověřuje nový výukový program zaměřený na kybernetickou bezpečnost. Soutěž nám pomáhá rozvíjet u žáků nejen odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale také komunikační a prezentační dovednosti. Naše poděkování za organizaci soutěže, osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti a podporu vzdělávání žáků střední škol patří České pobočce AFCEA, pracovní skupině Kybernetická bezpečnost, soutěžnímu výboru a partnerům soutěže. Zejména oceňujeme práci předsedy soutěžního výboru pana Petra Jiráska, který je hybnou silou soutěže.

Vladimír ŠIMÍČEK, Ředitel, Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Brno (2018)

 

Napsali o nás

V následující tabulce jsou uvedeny některé odkazy na zveřejněné příspěvky:

Kdy

Název příspěvku

Redakce / Autor

Odkaz (některé odkazy již nemusí být funkční)

3. 5. 2019 "V kyberprostoru je dobré být trochu paranoidní" Deník / Kristián Šujan Ústecké tištěné vydání, strana 3 (elektronická verze článku:

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/odbornik-na-bezpecnost-jirasek-v-kyberprostoru-je-dobre-byt-trochu-paranoidni-20190503.html

29. 4. 2019 Třetí ročník národní kybernetické soutěže zná své vítěze Army.CZ / Alžběta Riethofová http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/treti-rocnik-narodni-kyberneticke-souteze-zna-sve-viteze-210652
26. 4. 2019 Talentovaní „hackeři“ ze středních škol soutěžili a vyslýchali robota iDNES / šm https://www.idnes.cz/usti/zpravy/ujep-univerzita-jana-evangelisty-purkyne-kybersoutez-studenti-soutez-finale.A190426_082743_usti-zpravy_mi
26. 4. 2019 Kdo hackuje vyhraje Web SPCSS https://www.spcss.cz/kdo-hackuje-vyhraje/
25. 4. 2019 Třetí ročník národní kybernetické soutěže zná své vítěze Web Vojenské zpravodajství https://www.vzcr.cz/treti-rocnik-narodni-kyberneticke-souteze-zna-sve-viteze-133
20. 12. 2018 Kdo NEHECKUJE není Čech! Střední škola AGC, a.s. http://www.skola-agc.cz/cz/aktuality/kdo-nehackuje-neni-cech/
7. 11. 2018 Kybersoutěž - příklady inspirativní praxe Josef Dašek, Internetový institut z. s. https://digikoalice.cz/inspirations/kybersoutez/
28. 9. 2018 Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti ICT News https://www.itsec-nn.com/stredoskolska-soutez-v-kyberneticke-bezpecnosti-rocnik-2018-19/
12. 9. 2018 NÚKIB opět hlavním odborným garantem 3. ročníku Středoškolské soutěže v kyber bezpečnosti Web NÚKIB https://www.nukib.cz/cs/informacni-servis/akce-udalosti/2653-nukib-opet-hlavnim-odbornym-garantem-3-rocniku-stredoskolske-souteze-v-kyber-bezpecnosti/
1. 8. 2018 Vojenské zpravodajství uspořádalo odborný workshop pro finalisty kybernetické soutěže Web Vojenské zpravodajství https://www.vzcr.cz/cs/uvod/article/vojenske-zpravodajstvi-usporadalo-odborny-workshop-pro-finalisty-kyberneticke-souteze
1. 8. 2018 Čeští reprezentanti evropského finále soutěže v kybernetické bezpečnosti prošli přípravným kempem na ČVUT Web ČVUT https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20180801-cesti-reprezentanti-evropskeho-finale-souteze-v-kyberneticke-bezpecnosti-prosli

9. 7. 2018

3. ročník Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti

Řízení školy online / CyberSecurity

https://online.rizeniskoly.cz/cz/projekty/3-rocnik-stredoskolske-souteze-cr-v-kyberneticke-bezpecnosti.a-88.html

2. 7. 2018

Ředitel Vojenského zpravodajství udělil záštitu kybernetické soutěži

MO ČR / Alžběta Reithofová

http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/reditel-vojenskeho-zpravodajstvi-udelil-zastitu-kyberneticke-soutezi-200972/

6. 5. 2018

Evropa nemá experty na kyberbezpečnost, hledá je na soutěžích pro hackery

iDNES / Václav Ferebauer

https://zpravy.idnes.cz/kyberneticka-bezpecnost-afcea-kybersoutez-nukib-nedostatek-odborniku-policejni-akademie-armada-iey-/domaci.aspx?c=A180423_170109_domaci_fer

25. 4. 2018

Středoškolští studenti soutěžili v hackování stránek

Computerworld / Pavel Louda

https://computerworld.cz/udalosti/stredoskolsti-studenti-soutezili-v-hackovani-stranek-54653

23. 4. 2018

Policie hledá "bílé" hackery už i mezi středoškoláky

PRÁVO / Jakub Bartosz

Tištěné noviny

http://www.pravo.cz/

20. 4. 2018

Studenti ukázali znalosti profesionálů

Web SPCSS

https://www.spcss.cz/studenti-ukazali-znalosti-profesionalu/

5. 12. 2016

NBÚ s partnery rozjel kyberbezpečnostní akci zaměřenou na střední školy

Web LUPA.CZ
Jan Sedlák

http://www.lupa.cz/aktuality/nbu-s-radou-partneru-rozjel-kyberbezpecnostni-akci-zamerenou-na-stredni-skoly/

17. 10. 2016

Kybernetická soutěž

Řízení školy online
Enisa

http://online.rizeniskoly.cz/cz/projekty/kyberneticka-soutez.a-64.html

8. 11. 2016

Kybernetická soutěž

SmartWorld by IDG

https://smartworld.cz/windows/kyberneticka-soutez-cyber-security-competition-6156

1. 12. 2016

Novinky

Časopis DSM

 

6. 12. 2016

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje
Miroslav Trávníček

https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/kybernetika.aspx

9. 6. 2017

Kyberútoky nepřestanou. Zvykejme si

MF DNES
Marek Osouch

 

19. 9. 2017

TZ: Finále 1. středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti skončilo úspěchem brněnských studentů. Nejen ti budou Česko reprezentovat na evropské úrovni.

Řízení školy / KyberSoutez

https://online.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/finale-1-stredoskolske-souteze-v-kyberneticke-bezpecnosti-skoncilo-uspechem-brnenskych-studentu-nejen-ti-budou-cesko-reprezentovat-na-evropske-urovni.a-3143.html

21. 9. 2017

TZ: 2. ročník Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti

MV ČR

http://www.mvcr.cz/clanek/2-rocnik-stredoskolske-souteze-cr-v-kyberneticke-bezpecnosti.aspx

22. 9. 2017

TZ: 2. ročník Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti

Řízení školy / Cyber Security

https://online.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/2-rocnik-stredoskolske-souteze-cr-v-kyberneticke-bezpecnosti-probiha-prvni-kolo-souteze.a-3151.html

Soutěž v televizi a v rozhlase

Zmínky o soutěži se objevily i v regionálním a celostátním vysílání veřejnoprávních médií, a to jak formou interview se zástupci Soutěžního výboru, soutěžících a garantů soutěže, tak i reportáží České Televize, redakce ČT24 z finále soutěže. V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější rozhlasové a televizní reportáže:

Kdy

Název příspěvku

Redakce / Autor

Odkaz (některé odkazy již nemusí být funkční)

6. 5. 2019 Chybí experti na kybernetickou bezpečnost

ČT 24 a ČT 1 Události / Petra Musilová

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000100506/obsah/694029-chybi-experti-na-kybernetickou-bezpecnost
19. 4. 2018 Osvěta i hledání bojovníků proti temné straně jsou cíle kybernetické soutěže. Je ve finále

ČT 24 a ČT 1 Studio 6

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2454676-osveta-i-hledani-bojovniku-proti-temne-strane-jsou-cile-kyberneticke-souteze-je-ve

3. 12. 2016

Studenti se zapojují do soutěže v kybernetické bezpečnosti. Test mohou vyplnit do 9. prosince

Český rozhlas
Veronika Hlaváčová

http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/1675651

26. 2. 2017

Interview s Petrem Jiráskem
Studenti se utkají v kyberzabezpečení

ČT 24
@online

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10659215431-online/317281381880225/

1. 6. 2017

IDET 2017

ČT 1

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/317281381990601-udalosti-v-regionech/video/548748

2. 6. 2017

Školy a digitální vzdělávání

ČT 24

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/217411000100602/video/549062

3. 6. 2017

Kyberbezpečnostní soutěž vrcholí

ČT 24
@online

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10659215431-online/317281381880603/   (od 5:08)


Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 7.5.2019

Kontakt

E-mail:cyber@cybersecurity.cz

Sdílej...

Hashtagy

#kybersoutez
#budkyber