Metodické a podpůrné materiály pro základní a střední školy - kybernetická bezpečnost, kyberšikana a kybernetická hygiena

Doporučené metodické materiály a pomůcky pro oblast kybernetické bezpečnosti, kyberšikany a kybernetické hygieny.

Níže uvedené materály byly zveřejněny se souhlasem autorů

» Metodické a výukové materiály pro základní školy, připravil NÚKIB
» Osvětová kampaň a materiály pro základní školy (1. a 2. stupeň), připravil NÚKIB
» Kyberšikana - metodický materiál NCBI
» Kybernetická hygiena - falešné zprávy - metodický materiál NCBI
  • Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 12.01.2021

Hashtagy

#kybersoutez
#budkyber