Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti - ročník 2016/17

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a její partneři pořádají ve školním roce 2016/2017 první českou celorepublikovou soutěž v kybernetické bezpečnosti pro studenty středních škol.

Soutěž je organizována jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v České republice.

Vize a cíle

 • » Zvyšovat povědomí mladé generace a tím i české populace o rizicích a hrozbách kybernetického světa a zábavnou formou přispět k zapojení středoškolských studentů do tohoto procesu.
 • » Identifikovat mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožnit jim jejich další rozvoj prostřednictvím kontaktů a spoluprací se špičkovými experty a pracovišti v České republice v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.
 • » Poskytnout informační podporu středoškolským pedagogům a metodikům prevence v této „nové“, dynamicky se měnící oblasti života nás všech.
 • » Ověřit případně doplnit znalosti souvisejících s oblastí kybernetické a informační bezpečnosti.
 • » Ověřit znalosti středoškolských studentů jednotlivých středních škol a porovnat je se znalostmi studentů jiných středních škol stejné kategorie nebo zaměření.
 • » Přispět k naplnění cílů kategorie F Akčního plánu Národní strategie kybernetické bezpečnosti, a to zejména (a) navyšovat povědomí a gramotnost v otázkách kybernetické bezpečnosti u studentů středních škol; (b) přispět k modernizaci vzdělávacích programů na středoškolské úrovni; (c) podporovat přípravu expertů; (d) přispět k přípravě metodických materiálů pro učitele a (e) podporovat u studentů rozvoj talentu v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s vysokými školami.

Popis soutěže

 • Kybernetická soutěž je soutěží středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů.
 • V rámci soutěže budou vytvořeny podklady, které mohou středoškolským pedagogům posloužit jako metodická pomůcka při vzdělávání studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií a programování.
 • Soutěž je organizována pro všechny studenty středních škol v České republice věkové kategorie 15 až 18 let, a to bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost zda se jedná o studijní obory zakončené maturitou či nikoliv.
 • Soutěž bude rozdělena do tří kol:
 • » První „OSVĚTOVÉ“ kolo proběhne elektronicky od 28. 11. do 15. 12. 2016. Zúčastnit se jej mohou všichni studenti středních škol v České republice ve věku 15 – 18 let (více v pravidlech soutěže);
 • » Druhé „VÝBĚROVÉ“ kolo proběhne elektronicky v březnu 2017 a postoupí do něj přibližně 1.500 úspěšných účastníků z prvního kola;
 • » Třetí „FINÁLOVÉ“ kolo proběhne presenčně dne 1. června 2017 v rámci veletrhu IDET 2017. Toto kolo bude cíleně zaměřeno na individuální i týmové schopnosti jednotlivých soutěžících.
 • Nejúspěšnější účastníci obdrží nabídku k návštěvě Kybernetického polygonu, Masarykovy univerzity v Brně a nejlepší z nich se budou moci kvalifikovat do Evropské kybernetické soutěže, která proběhne na konci roku 2017.* Evropské finále se uskuteční ve dnech 30. října až 3. listopadu 2017 v Malaze, ve Španělsku.

Obsahová struktura soutěže

Oblast 1: Řízení bezpečnosti informací a řízení informačních a komunikačních technologií

 • » Principy posouzení a ošetření rizik kybernetické bezpečnosti
 • » Principy kategorizace aktiv a jeho efektivního využití
 • » Bezpečnostní politiky, jejich obsah a efektivní využití
 • » Přístupu k rozvoji bezpečnostního povědomí
 • » Aspekty řízení kontinuity

Oblast 2: Principy ochrany kybernetického prostoru

 • » Principy bezpečného návrhu systémů a bezpečné architektury
 • » Opatření pro ochranu komunikačních systémů a sítí
 • » Opatření pro ochranu operačních systémů a počítačové infrastruktury
 • » Opatření pro ochranu aplikačního prostředí
 • » Opatření pro ochranu informací a dat
 • » Základy kryptologie a její efektivní využití

Oblast 3: Efektivní reakce na kybernetické incidenty

 • » Událost versus kybernetický bezpečnostní incident
 • » Hlášení a vyhodnocení dopadů kybernetického bezpečnostního incidentu
 • » Řízení efektivní reakce na kybernetický bezpečnostní incidentu

Oblast 4: Hrozby a zranitelnosti kybernetického prostoru

 • » Techniky kybernetických útoků
 • » Hrozby kybernetického prostoru
 • » Zranitelnosti kybernetického prostoru
 • » Sociální a psychologické aspekty kybernetických útoků

Oblast 5: Právní a legislativní aspekty kybernetické bezpečnosti

 • » Principy právní a legislativní regulace kybernetické bezpečnosti
 • » Principy právní a legislativní regulace ochrany osobních údajů
 • » Principy právní a legislativní regulace ochrany obchodního tajemství

Doporučené studijní materiály pro 2. kolo soutěže

Níže jsou odkazy na doporučené studijní materiály pro druhé kolo soutěže.

Změna údajů vyhrazena. * = Více v soutěžních pravidlech. Aktualizováno dne: 24.3.2017

Hashtagy

#kybersoutez
#budkyber