Nejlepší finalisté 3. ročníku soutěže prošli letní přípravou

Pro patnáct nejlepších finalistů 3. ročníku soutěže a pět vysokoškoláků jsme připravili letní přípravu zaměřenou na prohloubení znalostí a zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. Cílem přípravy bylo rovněž vybrat deseti členný národní tým, který bude reprezentovat Českou republiku na evropském finále ECSC v říjnu 2019 v Bukurešti.

foto

Letní příprava byla rozdělena do několika částí, na kterých se podílela celá řada státních, akademických a soukromých institucí. První část přípravy proběhla ve dnech 23. - 27. 7. 2018 v Praze na ČVUT Praha za aktivní účasti a podpory zástupců Vojenského zpravodajství, Bezpečnostní informační služby a řady soukromých firem.

Druhá část letní přípravy proběhla v Brně ve dnech 20. - 24. 8. 2018. Tato část přípravy byla rozdělena do několika částí, které samostatně organizovaly Univerzita obrany, Masarykova univerzita - KYPO, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Ministerstvo obrany - pracoviště CIRC.

Letní soustředění v Praze

V červenci 2018 se na Elektronické fakultě ČVUT v Praze uskutečnila pětidenní Letní škola. Účast byla nabídnuta všem úspěšným finalistům. Letní školy se zúčastnilo 15 středoškolských studentů z 12 středních škol z celé ČR. Tento tým byl doplněn 5 vybranými vysokoškoláky.

Studenty v průběhu soustředění na ČVUT trénovali praktici z akademické, firemní i státní sféry. Seznámili se s odbornými pracovišti, které jsou veřejnosti nedostupné, například Bezpečnostní informační služby či Vojenského zpravodajství. Vyzkoušeli si praktickou analýzu reálného malware, dovednosti v oblasti překonávání embedded systémů, slabiny informačních systémů a organizaci týmové spolupráce, která obecně není silnou stránkou středoškoláků.

Na přípravě a průběhu Letní školy rovněž spolupracovali odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni a společností CETIN a ERA-BHC.

Letní soustředění v Brně

Druhá část letní přípravy proběhla v Brně v srpnu 2018. Tato Letní škola byla rozdělena na tři části.

První dva dny studenti strávili s instruktory Univerzity obrany v polních podmínkách, při nichž trénovali zejména týmovou spolupráci, práci ve stresu a v neznámém prostředí. Studenti absolvovali individuální diagnostiku, úkoly související s informačními a komunikačními technologiemi, praktická cvičení v komunikaci, překonávání vodního toku s hendikepem členů osádky, orientaci v terénu ve dne i v noci, bivak v neznámých podmínkách a další modelové situace určené k rozvoji kompetencí pro týmovou spolupráci. Při plnění různých týmových úkolů si účastníci ověřili nejen svou fyzickou zdatnost, ale více poznali i své kolegy.

foto

Za Univerzitu obrany se k akci vyjádřila podplukovnice Jolana Fedorková „Studenti získali nové zkušenosti, naučili se pracovat i prosadit v týmu, orientovat v terénu či více komunikovat se spoluhráči nebo je naopak řídit a vést – rozdávat dílčí úkoly. Kritériem pro výběr sedmi středoškolských studentů do týmu, který se zúčastní londýnského finále, je nejen schopnost prosadit se jako jednotlivec, ale také být týmový hráč, pracovat ve prospěch skupiny.

Na dvoudenní soustředění na Vysočině se v Brně na půdě Univerzity obrany finalistům dostalo i povědomí o kybernetické bezpečnosti formou teorie okořeněné o praktické ukázky ze strany Centra CIRC (Computer Incident Response Capability). „V úvodu jsme rozebrali rekognoskaci sítě, po které následovala samotná ukázka tj. provedení útoku (za využití kill chain), způsoby detekce a v závěru forenzní analýza stanice,“ ve stručnosti popsal průřez odpoledne s Centrem CIRC jeden z prezentujících analytiků.

foto   foto

Ve stejném dnu se účastníci soustředění setkali rovněž s odborníky z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), kde se nejen seznámili s tím, jak NÚKIB funguje a co je jeho činností, ale diskutovali i některé odborné otázky související s řešením kybernetických incidentů, forenzní analýzou apod.

foto

Poslední dva dny studenti strávili v Kybernetickém polygonu (KYPO) Masarykovy univerzity v Brně, kde se jim věnovali odborní a akademičtí pracovníci CSIRT-MU. Procvičované aktivity se skládaly především z řešení reálných bezpečnostních scénářů a procvičování metod kybernetických útoků a obrany. Součástí byla i kooperativní zážitková aktivita, při které účastníci „zachraňovali svět“ a zároveň posilovali týmové vazby.

Národní tým České republiky pro ECSC 2019

Vrámci letní přípravy byl sestaven deseti členný národní tým, který bude reprezentovat Českou republiku na evropském finále ECSC v říjnu 2019 v Bukurešti..

Soutěžící Škola
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Videa

» Video z výběru národního týmu pro ECSC 2018
video
 • Externí odkazy

  Kdy

  Název příspěvku

  Redakce / Autor

  Odkaz (některé odkazy již nemusí být funkční)

         
         

Aktualizováno dne: 1.5.2018

Hashtagy

#kybersoutez
#budkyber