Nejlepší finalisté 2. ročníku soutěže prochází letní přípravou

Pro patnáct nejlepších finalistů 2. ročníku soutěže a pět vysokoškoláků jsme připravili letní přípravu zaměřenou na prohloubení znalostí a zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. Cílem přípravy je rovněž vybrat deseti členný národní tým, který bude reprezentovat Českou republiku na evropském finále ECSC v říjnu 2018 v Londýně.

foto

Letní příprava je rozdělena do několika částí, na kterých se podílí celá řada státních, akademických a soukromých institucí. První část přípravy proběhla ve dnech 23. - 27. 7. 2018 v Praze na ČVUT Praha za aktivní účasti a podpory zástupců Vojenského zpravodajství, Bezpečnostní informační služby a řady soukromých firem.

Druhá část letní přípravy proběhne v Brně ve dnech 20. - 24. 8. 2018. Tato část přípravy bude rozdělena do několika částí, které budou samostatně organizovat Univerzita obrany, Masarykova univerzita - KYPO, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Ministerstvo obrany - pracoviště CIRC.

Více informací připravujeme...

Aktualizováno dne: 2.8.2018

Kontakt

E-mail:cyber@cybersecurity.cz

Sdílej...

Hashtagy

#kybersoutez
#budkyber